Sektory przemysłowe
1. Wytwarzanie i przetwórstwo metali (łączenie sektorów wyrobu: c, f, t, w oraz wp)
2. Badania przed- i eksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji (łączenie sektorów wyrobu: c, f, w, t, wp)
3. Utrzymanie ruchu kolei (łączenie sektorów wyrobu: c, f, wp lub łączenie sektorów wyrobu: w, wp, t)

Sektory wyrobu
c - odlewy
f - odkuwki
w - wyroby spawane
t - rury różnych średnic, włączając wyroby płaskie do wytwarzania rur spawanych
wp - wyroby przerabiane plastycznie

 


 

 

Designed by Lucchini Poland Sp. z o.o. , 05-303 Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa 8, tel. +48 25 756 23 30 fax +48 22 212 80 00, NIP:118-16-30-939 REGON 017453783 KRS: 98376 , Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIV Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 51 000 000 zł. .