Lucchini Poland rozpoczęło swoją działalność w Polsce w 2001 roku w ramach struktury  Huty L.W. w Warszawie.
W marcu 2003 Wydział Zestawów Kołowych został wyodrębniony ze struktury Huty L.W. i rozpoczął samodzielną działalność jako spółka Lucchini Poland Sp. z o.o.
W styczniu 2011 roku został stworzony zakład produkcyjny w Mińsku Mazowieckim. 
Zakład zorganizowano wykorzystując najlepszy “know-how” Lucchini Group. Wyposażono go w najnowsze maszyny i urządzenia spełniające najwyższe standardy europejskie i światowe. Teren zakładu obejmuje blisko 3 hektary z ponad 8 tysiącami metrów kwadratowych hal produkcyjnych i magazynowych, bezpośrednio zlokalizowanych przy lini kolejowej i drogowej (Moskwa- Warszawa-Berlin).
  Możliwości produkcyjne Lucchini Poland to ponad 15 tysięcy zestawów kołowych rocznie. Sprzedaż swoją realizuje w obszarze komponentów kolejowych dla przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce, Niemczech i Europie Środkowo-Wschodniej .

Zakres działalności :
Obróbka mechaniczna kół i osi dla taboru kolejowego
Montaż i regeneracja zestawów kołowych
Szkolenia personelu badań nieniszczących: UT, MT i VT
(najnowocześniejsze Centrum Szkoleniowe w sektorze kolejnictwa w Polsce)

 

Designed by Lucchini Poland Sp. z o.o. , 05-303 Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa 8, tel. +48 25 756 23 30 fax +48 22 212 80 00, NIP:118-16-30-939 REGON 017453783 KRS: 98376 , Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIV Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 51 000 000 zł. .