Zestawy kołowe to najważniejsze elementy techniczne pojazdów kolejowych.  Zapewniają odpowiednią współpracę z szynami i to od ich stanu technicznego w głównej mierze zależy bezpieczeństwo jazdy.

Lucchini Poland oferuje produkcję i montaż: zestawów kołowych napędowych pełniących funkcje napędowe oraz zestawów kołowych tocznych.  

 

 

  Lucchini Poland wprowadziła innowacyjny zestaw towarowy FREISET z powłoką antyuderzeniową Lursak. Dzięki temu zostało zwiększone bezpieczeństwo, obniżone koszty eksploatacji oraz obniżone koszty związane z serią badań nieniszczących w eksploatacji.

Link do galerii zestawów

Ściągnij prezentację zestawu towarowego FREISET

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Lucchini Poland Sp. z o.o. , 05-303 Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa 8, tel. +48 25 756 23 30 fax +48 22 212 80 00, NIP:118-16-30-939 REGON 017453783 KRS: 98376 , Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIV Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 51 000 000 zł. .