Lucchini Poland Sp. z o.o.
Lucchini Poland jest firmą specjalizującą się w obróbce mechanicznej kół, osi oraz montażu zestawów kołowych przeznaczonych głównie na rynek Polski oraz rynki Europy Środkowej i Wschodniej. Zakład wyposażony jest w najbardziej zaawansowany technologicznie park maszyn. Tym samym jest w stanie zagwarantować bardzo wysoką jakość produktów przy zachowaniu relatywnie korzystnej ceny.

Cały proces produkcyjny poddawany jest nieustannnym i rygorystycznym kontrolom. Badania nieniszczące i niszczące przeprowadzane są przez wysoko wykwalifikowany personel, wspierany przez najnowszy sprzęt do badań NDT.

 

Lucchini Poland wchodzi w skład Lucchini RS Group http://www.lucchinirs.it do której należą również:

 

LUCCHINI RS
LUCCHINI SE
LUR
LUCCHINI ZHIBO
LBX
LUCCHINI CN
LUCCHINI IN
LUCCHINI CE

 

 

 

 

 

Designed by Lucchini Poland Sp. z o.o. , 05-303 Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa 8, tel. +48 25 756 23 30 fax +48 22 212 80 00, NIP:118-16-30-939 REGON 017453783 KRS: 98376 , Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIV Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 51 000 000 zł. .