W transporcie kolejowym rozróżnia się dwa główne typy kół jezdnych:
koła obręczowane składające się z koła bosego, obręczy oraz pierścienia zaciskowego
koła monoblokowe są wykonane z jednego elementu to jest piasty oraz obręczy.

Link do galerii kół

 

Lucchini Poland oferuje obróbkę obu typów kół, zarówno dla rynku pasażerskiego, jak i towarowego zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Klienta, a także w oparciu o normy krajowe i międzynarodowe oraz specyfikacje techniczne i rysunki dostarczone przez Klienta.

 

Designed by Lucchini Poland Sp. z o.o. , 05-303 Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa 8, tel. +48 25 756 23 30 fax +48 22 212 80 00, NIP:118-16-30-939 REGON 017453783 KRS: 98376 , Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIV Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 51 000 000 zł. .