Badania ultradźwiękowe VT (1+2)

w sektorze 3 (c, f, wp)

 

Szkolenie w metodzie wizualnej skierowane jest do osób, które chcą uzyskać certyfikat badań VT stopnia 2, niezbędny do prowadzenia oceny wizualnej/wymiarowej obiektów technicznych w sektorze utrzymania ruchu kolei (3), w sektorze wyrobu: odlewy (c), odkuwki (f), wyroby przerabiane plastycznie (wp). Grupą docelową kursu są m.in. pracownicy działów kontroli jakości, zakładów naprawczych taboru kolejowego czy firm usługowych NDT.

Uczestnicy są słuchaczami wykładów oraz biorą udział w zajęciach praktycznych z zakresu metody wizualnej, ukierunkowanej na sektor utrzymania ruchu kolei.

  Rozszerzenie o sektor kolejowy VT (1+2)

w sektorze 3 (c, f, wp)

 

Adresatami szkolenia są osoby pragnące poszerzyć swoje kwalifikacje w badaniach wizualnych o sektor utrzymania ruchu kolei (3), w sektorze wyrobu: odlewy (c), odkuwki (f), wyroby przerabiane plastycznie (wp). Osoby zakwalifikowane na kurs muszą posiadać już certyfikat stopnia 1 lub 2 w innym, dowolnym sektorze przemysłowym. Kurs przeznaczony jest głównie dla pracowników działów kontroli jakości, firm usługowych NDT czy personelu pełniącego funkcje nadzorujące, związanych z branżą kolejową.

 

 

 .

 

Designed by Lucchini Poland Sp. z o.o. , 05-303 Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa 8, tel. +48 25 756 23 30 fax +48 22 212 80 00, NIP:118-16-30-939 REGON 017453783 KRS: 98376 , Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIV Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 51 000 000 zł. .