Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2)

w sektorze 3 (c, f, wp)

Kurs przeznaczony jest dla osób, które dotychczas nie posiadają kwalifikacji do wykonywania badań MT i chcą je uzyskać po raz pierwszy w sektorze utrzymania ruchu kolei (3), w sektorze wyrobu: odlewy (c), odkuwki (f), wyroby przerabiane plastycznie (wp). Po ukończonym szkoleniu, zakończonym pozytywnie zdanym egzaminem kursanci otrzymują certyfikat stopnia 2 w metodzie MT. Grupą docelową szkolenia są m.in. personel działów kontroli jakości, firm usługowych NDT, nadzoru, pracujący w kolejnictwie.

Kursanci uczestniczą w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu badań magnetyczno-proszkowych prowadzonych w sektorze utrzymania ruchu kolei: osie, koła, zestawy biegowe.

  Rozszerzenie o sektor kolejowy MT (1+2)

w sektorze 3 (c, f, wp)

Adresatami szkolenia są osoby pragnące poszerzyć swoje kwalifikacje w badaniach magnetyczno-proszkowych o sektor utrzymania ruchu kolei (3), w sektorze wyrobu: odlewy (c), odkuwki (f), wyroby przerabiane plastycznie (wp), które posiadają już certyfikat stopnia 1 lub 2 w innym, dowolnym sektorze przemysłowym. Kurs przeznaczony jest głównie dla pracowników działów kontroli jakości, firm usługowych NDT czy personelu pełniącego funkcje nadzorujące, związanych z branżą kolejową.

Słuchacze uczestniczą w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu badań MT prowadzonych w sektorze utrzymania ruchu kolei: osie, koła, zestawy biegowe.

 

Designed by Lucchini Poland Sp. z o.o. , 05-303 Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa 8, tel. +48 25 756 23 30 fax +48 22 212 80 00, NIP:118-16-30-939 REGON 017453783 KRS: 98376 , Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIV Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 51 000 000 zł. .