Oś jest podstawowym komponentem zestawu kołowego wykonanym w procesie kucia, za pomocą którego dwa koła łączone są w zestaw. Ze względu na przenoszenie obciążenia z wózka pojazdu szynowego na koła, oś jest jednym z najbardziej newralgicznych elementów w całym pojeździe.

Lucchini Poland oferuje produkcję osi zarówno na potrzeby transportu kolejowego towarowego jak i pasażerskiego.

Link do galerii osi
 

Typy osi produkowanych w Lucchini Poland:

osie kolejowe pasażerskie (napędowe i toczne) wykorzystywane w pojazdach nowej generacji, tramwajach
osie kolejowe towarowe wykorzystywane w wagonach towarowych i cysternach
osie kolejowe do lokomotyw

 

 

Designed by Lucchini Poland Sp. z o.o. , 05-303 Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa 8, tel. +48 25 756 23 30 fax +48 22 212 80 00, NIP:118-16-30-939 REGON 017453783 KRS: 98376 , Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIV Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 51 000 000 zł. .