Aby wysłać kandydata na szkolenie do Ośrodka Szkoleniowego Lucchini Poland należy:

1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dokumenty podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania firmy zgodnie z KRS.

2. Uzupełnić niezbędne dokumenty potrzebne do szkolenia i certyfikacji: poświadczone za zgodność z oryginałem

  • zaświadczenie o wykształceniu,
  • świadectwo dobrego widzenia,
  • kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego dobry stan zdrowia wystawiona przez lekarza medycyny pracy
  • poświadczone praktyki przemysłowe w odpowiednich sektorach,

3. Dołączyć 2 kolorowe fotografie (jak do paszportu o wymiarach 35x45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy).

4. Wysłać zgłoszenie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5. Oryginały dokumentów należy wysłać pocztą na adres firmy najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

6. Dokonać płatności zgodnie z formularzem.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Lucchini Poland Sp.  z o.o.: 02 1240 5918 1111 0010 3471 9841 (PEKAO SA). Po dokonaniu płatności należy wysłać jej potwierdzenie.

7. Cena netto szkolenia zawiera: szkolenie, materiały dydaktyczne, możliwość skorzystania z wyposażenia NDT Centrum szkoleniowego, posiłek plus serwis kawowy , wewnętrzny egzamin końcowy na koniec szkolenia.

Cena nie zawiera noclegu (możliwość dokupienia lub pomoc w pośrednictwie ).

 

8. Cennik szkoleń ndt i certyfikacji na stronie Lucchini Poland w zakładce cennik.

9. Egzamin na certyfikat wg stawek i harmonogramu TDT-CERT – informacje na stronie www.tdt.pl

10. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedpłata pełnej kwoty na rachunek Lucchini Poland najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia a także przesłania wszystkich niezbędnych dokumentów na adres firmy.

11. W przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia do 7 dni przed jego rozpoczęciem Lucchini Poland gwarantuje całkowity zwrot kosztów. Brak pisemnego zgłoszenia  rezygnacji w odpowiednim terminie i brak uczestnictwa w szkoleniu zobowiązuje do poniesienia wszystkich kosztów związanych ze szkoleniem przez zgłaszającego.

12. Po zakwalifikowaniu kandydata Lucchini Poland poinformuje o dacie szkolenia oraz warunkach uczestnictwa.

13. W sytuacji braku odpowiedniej liczby uczestników Lucchini Poland ma prawo odwołać lub zmodyfikować termin szkolenia. 

Formularz zgłoszeniowy

Wersja elektroniczna do wypełnienia automatycznego

Wersja elektroniczna do wypełnienia ręcznego  

Wersja do druku i ręcznego wypełnienia

 

 

 

Designed by Lucchini Poland Sp. z o.o. , 05-303 Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa 8, tel. +48 25 756 23 30 fax +48 22 212 80 00, NIP:118-16-30-939 REGON 017453783 KRS: 98376 , Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIV Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 51 000 000 zł. .